راهنمای نویسندگان

فصلنامۀ «دانش»

شرایط پذیرش مقاله

فصلنامۀ دانش مرکز تخقیقات فارسی ایران و پاکستان، نشریّه‌‌ای علمی در حوزۀ مطالعات ادبیات فارسی است که در سال چهار شماره از آن منتشر می‌‌شود.

ویژگی‌های کلّی مقاله

ـ   مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسندگان  باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد نیز به هیج شرایطی حتی تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

ـ    چاپ مقاله، مربوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است.

ـ    پذیرش مقاله برای چاپ، بعد از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.

ـ    مسئولیّت مطالب مقاله بر عهدۀ نویسنده است؛ البتّه ویراستار مجلّه در ویرایش مقالات آزاد است.

ـ    حجم مقاله با احتساب چکیدۀ فارسی و انگلیسی؛ منابع فارسی نباید بیش از 20  صفحه باشد.

ـ    نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه، دانشکده یا محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، ایمیل، شمارۀ تلفن نویسنده در صفحه‌ای جداگانه‌ ضمیمه شود.

ـ     ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریّات الکترونیکی فصلنامۀ دانش daneshper1@yahoo.com  امکان‌پذیر است. درضمن، مقاله‌‌های ارسال‌شده، بازگردانده نخواهد شد.

ـ   علاوه بر قرار گرفتن موضوع مقاله در دامنه تخصصی مجله، مقاله یا بخشی از آن نباید در هیچ مجله ای
در داخل یا خارج از کشور در حال بررسی بوده یا منتشر شده باشد یا هم زمان برای سایر نشریه ها
ارسال نشده باشد. مقالات ارائه شده به صورت خلاصه مقاله در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای
داخلی و خارجی که چاپ و منتشر شده باشد، می تواند در قالب مقاله کامل ارائه شوند

ـ    مقاله های برگرفته از پایان نامه ها و رساله های دانشجویان با نام استاد راهنما، مشاوران و دانشجو و با
تاییدیه استاد راهنما و مسئولیت وی منتشر می شود.

ـ مقاله باید شامل اجزای اصلی زیرباشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلید واژه‌ها، مقدّمه، متن اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی.

شیوۀ تنظیم متن

ـ مقاله باید به قلم (فونت) بی نازنین و اندازۀ (سایز) 14 با فاصلۀ سطر  1محیط واژه‌‌پرداز 2007-2010 نوشته شده باشد؛ فاصله نیز باید از بالا و پایین صفحه هر کدام 5 سانتی‌متر و از راست و چپ هر کدام 4.5 سانتی‌متر باشد.

ـ چکیده، واژه‌‌هایکلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ 12نوشته شود.

ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ 12 و پاورقی‌های ضروری با اندازۀ 10 نوشته شود.

ـ ابتدای هر بند، با نیم سانتی‌متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ در منابع پایانی، شروع هر منبع با تورفتگی‌ها آغاز شود، و اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم نیاز به تورفتگی ندارد.

ـ نقل‌قول‌های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی‌‌متر تورفتگی از هر دو طرف  با همان قلم ولی با اندازۀ 11 نوشته شود.

شیوۀ ارجاع به منابع

* ارجاع داخل متن

ـ    نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات. نیازی به نوشتن «ص» برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

ـ    نحوة درج جداول و نمودارها:
·جداول و نمودارها به ترتیب شماره گذاری شده و در متن مقاله در جای خود مورد استفاده قرارگیرند.
·عنوان تمام جداول در بالا و نمودارها در پایین آنها درج شوند.
·ذکرمرجع درکنارعنوان جداول و نمودارها ضروری است.
·نحوه درج سایر موارد:
·نمادگذاریها، و زیرنویس ها در پائین هر صفحه درج شود.
·ضمائم ویاددشتها درانتهای مقاله و بعد ازمراجع آورده شوند

ـ  متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته‌شده، داخل پرانتز قرار گیرد. جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: (زرّین‌کوب، 1368: 2/426).

ـ   اگر در متن به چند اثر از یک نویسنده ارجاع داد شود، هر کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت تاریخ نشر تفکیک می‌شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد.

ـ   درصورتی‌که به دو اثر چاپ‌شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در منابع پایانی، با نوشتن «الف» و «ب» در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه «الف» یا «ب» نوشته شود؛ برای مثال: (نظامی، 1389 الف: 26).

ـ   اسم نویسندگان هنگام ارجاع به منابع غیرفارسی در داخل متن، به خطّ فارسی نوشته ‌شود.

–   برای منابعی که یک یا چند نویسنده دارد:

ا:    (نام خانوادگی نویسنده/ نویسندگان، سال:صفحه)
ب:  برای منابعی که از نوشته دیگران نقل قول شده است: (نقل از…، سال، صفحه)
ج:   برای منابع اینترنتی: (نام خانوادگی نویسنده یا نام فایل ، htmlتاریخ یا تاریخ دسترسی به صورت
روز، ماه، سال

* ارجاع پایانی

ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، نام کتاب، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر.

ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری، کج (ایرانیک) شده باشد، نه سیاه (بولد).

ارجاع به مقاله

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف (تاریخ نشر اثر)، عنوان اصلی مقاله (داخل گیومه)، نام و نام خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ صفحات آغاز و پایان مقاله.

ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان‌نامه کارشناسی‌‌ارشد، فقط در گیومه می‌آید و مطلقا کج (ایرانیک) یا سیاه (بولد) نمی‌شود، امّا نام مجلّه یا فصلنامه یا… کج می‌شود.

ارجاع به نسخۀ خطّی و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ نگهداری.

ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارۀ طبقه‌بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای میکروفیلم‌‌ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است.

ارجاع به وبگاه‌‌های اینترنتی

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی الکترونیکی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکتوب از آن موضوع در دست نباشد.

سایر نکات

ـ اسامی لاتین و نام‌هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری شود.

ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پاورقی می‌‌آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن پاورقی خودداری کرد.

ـ درصورتی‌که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می‌‌شود.

ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می‌‌آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و… جداگانه ذکر می‌‌شود.

– با توجه به تخصصی شدن مجلات علمی و پژوهشی . این نشریه  صرفاً مقالاتی در حوزه ادبیات تطبیقی و نقد ادبی دو جانبه را می پذیرد.

یادآوری
·دانش در ویرایش نوشتار دریافتی آزاد است.

·هر نوشتار نشانگر دیدگاه نویسنده آن است.
·اگر پس از چاپ مقاله، آشکار شود که نویسنده آن کسی دیگر است، دانش برای پاس راستی و درستی
و جایگاه خود و حقوق نویسندگان، آن کژی را در شماره آینده به آگاهی خوانندگان میرساند و
فرستنده مقاله ـ که نام خود را بر آن نهاده ـ نیز باید پاسخگوی کار خویش باشد.
·ریزنگاره شمارههای دانش در نشانی https://www.thedanesh.comدر دسترس پژوهشگران می باشد.
·بهره گیری از نوشتارهای دانش در کتابها و پیایندها با آوردن نام فصلنامه، آزاد است